Vitajte na našej stránke. Naša spoločnosť sa venuje detektívným a bezpečnostným službám. Nájdete tu všetky potrebné informácie o nás ale aj o našich službách.Pokiaľ máte záujem, môžete si otestovať svoje vedomosti zo svojich znalostí o bezpečnostných službách.


SME NA FACEBOOKU

Odteraz si nás môžte pridať aj na facebookovej stránke, kde budete dostávať vždy najnovšie informácie ohľadne akcií a pod. (novinky budú samozrejme aj stále tu). Stačí napravo kliknúť na logo FB a automaticky budete presmerovaní na našu stránku na facebooku.


KURZ

Spoločnosť DSBS s.r.o. v roku 2019 ponúka možnosť získať preukaz pracovníka SBS typu S absolvovaním 7 dňového kurzu v budove Agrobiopu, Žilinská cesta 626/60 v Piešťanoch (budova bývalej „PANÓNIE“). Podmienkou je úspešne vykonaná skúška pred komisiou stanovenou Ministerstvom vnútra SR.
Termín kurzu:
04.02.2019. - 10.02.2019
Mimoriadna Cena kurzu je 170,- €
(v cene kurzu je aj zapožičanie materiálov potrebných k štúdiu).
Bonus - preopakovanie učiva deň pred vykonaním skúšky!!!

Podmienka :
bezúhonnosti a spoľahlivosti účastníka kurzu. Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje „Odpisom z registra trestov a čestným vyhlásením“, ktorého formulár je na tejto stránke v časti Odborná príprava. Tieto doklady účastník kurzu predkladá najneskôr prvý deň po skončení kurzu
Prihlásenie sa na kurz
- telefonicky na tel. číslo 0918 604 890 do 03.02.2019
Správne poplatky súvisiace s kurzom:
Poplatok za prihlásenie na skúšku typu S je 16,50,- € a platí sa ihneď po absolvovaní kurzu. -Za vydanie preukazu sa platí správny poplatok po úspešne absolvovanej skúške - 16,50,- € formou kolkovej známky