DSBS, s.r.o.,
Hviezdoslavova 1227/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

KONTAKTNÁ ADRESA:
DSBS s. r. o.
Hviezdoslavova 1227/14
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Meno a funkcia štatutárneho zástupcu:
Konateľ: Mgr. Peter Gracík
Kontaktné telefónne číslo: 0918 604 890 Mgr. Peter Gracík
e-mail: dsbs@dsbs.sk