PONUKA STRÁŽNYCH SLUŽIEB

 • Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • Ochrana osoby,
 • Ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • Ochrana prepravy majetku a osoby,
 • Zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • Vypracúvanie plánu ochrany.
 • Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste


Pracovníci DSBS s.r.o. pri výkonu služby plnia aj iné úlohy podľa želania zákazníka:

 1. Vedú evidencie o vstupe a výstupe osôb (návštev) do a zo stráženého objektu.
 2. Vedú evidencie o vjazde a výjazde dopravných prostriedkov do a zo stráženého objektu.
 3. Zabezpečenie, že do stráženého objektu nevstúpia osoby so zbraňou.
 4. Vykonávajú na vstupe alebo výstupe zo stráženého objektu kontrolu na prítomnosť. alkoholu v dychu osôb.
 5. Plnia úlohy vo vymedzenom rozsahu na úseku ochrany pred požiarmi.


CENOVÁ PONUKA STRÁŽNEJ SLUŽBY

Cenová ponuka, respektíve fakturovaná výsledná cena je vždy navrhnutá až na základe osobných rokovaní, špecifikácie chráneného objektu a individuálnej dohody s klientom a závisí od náročnosti a zložitosti jednotlivej zákazky. Chceme však podotknúť, že vedenie firmy DSBS s. r.o. je ústretové a je ochotné dospieť do záverečných dohôd výhodných a akceptovateľných pre obe strany. sbs sbs